Revizní kontrola úniku chladiv HCFC a F-plynů dle zákona č. 86/2002 Sb.

Revize úniku chladiv

Klimatizační a chladící zařízení s náplní regulovaných látek (chladiv "freonů" CFC, HCFC a skleníkových F-plynů HFC, PFC a SF6) patří do skupiny předpisů zákona č. 86/2002 Sb. ze dne ze dne 14. února 2002 ("O ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů") a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29.června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17 května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

Z hlediska ochrany životního prostředí

Dle ustanovení zákona č. 483/2008Sb je vlastník nebo provozovatel klimatizačních systémů s náplní F-plynů resp. regulovaných látek povinen zajistit zejména kontrolu těsnosti certifikovanými pracovníky (nesouvisí s údržbou a servisem zařízení) a to u aplikací obsahujících nejméně 3kg fluorovaných skleníkových plynů resp. regulovaných látek. Kontroly je nutno provádět dle množství náplně s periodicitou 1x za 12měsíců při náplni 3kg a více, 1x za 6 měsíců při náplni 30kg a více, 1x za 3 měsíce při náplni 300kg a více, ev. do 1 měsíce po provedení opravy. O kontrolách je provozovatel povinen vést. příslušné zápisy (zejm. v evidenční knize zařízení). Neplnění těchto povinností může být sankcionováno pokutami až do výše 2mil. Kč.

Z hlediska energetické náročnosti

Dle ustanovení zákona č. 406/2000Sb „Zákon o hospodaření energií“, je vlastník nebo provozovatel klimatizačních systémů s jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12kW, povinen zajistit jejich pravidelnou kontrolu každé 4 roky (nesouvisí s údržbou a servisem zařízení). Kontrolu mohou provádět pouze přezkoušené, příp. autorizované osoby, dle zákona č. 406/2000 Sb., resp. zákona č. 360/1992 Sb. Způsob a provedení kontroly a vyhodnocení výsledků stanoví prováděcí předpis – vyhláška č.277/2007Sb „O kontrole klimatizačních systémů“. Tato vyhláška je platná od 1.1.2009.

Povinné štítkování chladících a klimatizačních zařízení

V návaznosti na evropské nařízení 842/2006/EK předepisuje český Zákon na ochranu ovzduší číslo 483/2008 Sb. a prováděcí vyhláška č. 279/2009 Sb. povinnost označit každé chladící, klimatizační zařízení a tepelné čerpadlo specielním štítkem, který informuje o skutečnosti, že zařízení obsahuje chladivo.
Tvar a obsah štítku byl vytvořen Svazem CHKT a odsouhlasen Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí. Štítky jsou dvojího druhu podle typu chladiva.

Odkazy na webové stránky Ministerstva životního prostření k tématu revize chladivového potrubí:

Nařízení (ES) č. 842/2006 o fluorovaných skleníkových plynech
Prováděcí nařízení EK k Nařízení (ES) 842/2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech

Aktuální ceníky

Reference

Česká spořitelna, Praha

Úřad vlády, tiskové centrum

Kaufland Litvínov

Parfumerie Douglas

ČSSZ Brno, Vyškov

Kuličkové šrouby Kuřim

 

Poptat řešení

Servis a montáže
774 846 030
Napište nám
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

FRIGOM na Facebooku